Team

Claudia Fischer

Coiffeuse mit eidg. Fachausweis

Cornelia Beck

Coiffeuse EFZAlisha Graf

Coiffeuse EFZ